Giá rét và lửa ấm

17:36 14/01/2021

Cái rét của miền Bắc đã đi vào thi ca, âm nhạc, vừa như một đặc sắc, thú vị, vừa gợi những khắc nghiệt mà những người nông dân, người lao công hay người lính canh gác biên cương hàng năm vẫn phải trải qua.

Ý kiến bạn đọc