Đọc tập thơ "Lạc lối giữa mùa xuân" của Giáo sư Hà Minh Đức, NXB Văn học, 2016

Bông mai nở giữa mùa xuân

08:07 12/01/2018

). Với Giáo sư Hà Minh Đức, dẫu cuộc đời không hoàn toàn chỉ là ngọt ngào, lại ở cái tuổi rất hiếm rồi nhưng ông vẫn ở trong mùa xuân của cuộc đời mình. Điều này thật quý thay và hiếm có thay...

Ý kiến bạn đọc