Bó tay với sai phạm?

08:19 14/05/2020

Không ai chấp nhận khi cán bộ, công chức làm sai lại lấy ngân sách ra trả, xử lý kỷ luật xong để đó, khi mà những người phải chịu trách nhiệm hiện vẫn chưa bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật thì lòng dân vẫn sẽ chưa yên. Lẽ nào chúng ta lại bó tay với sai phạm?

Ý kiến bạn đọc