Biểu tượng “trăng” – Một đối sánh mở

15:48 01/10/2020

Biểu tượng “trăng” trong kho tàng văn hóa nhân loại giàu có tới mức có thể làm cả một thư viện riêng. Thực hiện luận án về biểu tượng này người ta thường chỉ khảo sát trong một thể loại, một giai đoạn của một vùng văn hóa nhất định nào đó.

Ý kiến bạn đọc