Bật cúc đêm, thấy khoảng trời xanh lục bát

07:51 18/06/2018

Nhân đọc "Bật cúc đêm", tập thơ của Lương Cẩm Quyên, Nxb Hội Nhà văn, 2018.

Ý kiến bạn đọc