Kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du

Bàn thêm về nhân vật Hồ Tôn Hiến trong "Truyện Kiều"

08:03 17/04/2015

Chỉ với bốn câu: "Có quan tổng đốc trọng thần/ Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài/ Đẩy xe vâng chỉ đặc sai/ Tiện nghi bát tiễu việc ngoài đổng nhung" (câu 2451-2454), Hồ Tôn Hiến đã được tác giả giới thiệu một cách khái quát: chức quan to đứng đầu một tỉnh thời phong kiến, có tài cai trị, được vua tin tưởng cử ra trận. 

Ý kiến bạn đọc