3 tỷ và 136

08:00 02/02/2015

Chắc sẽ nhiều người băn khoăn, tại sao lại là hai con số 3 tỷ và 136 được lựa chọn giữa hằng hà sa số các con số khác. Ừ, con số vô hồn mà, nhưng nếu gắn với một câu chuyện nào đó, mỗi con số lại mang trong nó một thông điệp. Có những thông điệp vui, có những thông điệp buồn và 3 tỷ cùng 136 kia, hỡi ôi, lại mang những thông điệp đau lòng.

Ý kiến bạn đọc