Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng

08:43 07/02/2006

Chuẩn bị vào đợt 2 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn nữ biệt động (Tiểu đoàn Lê Thị Riêng) được Bộ Chỉ huy tiền phương giao: Cùng đơn vị mũi nhọn hành quân từ ven đô vào, thọc sâu đánh địch trên địa bàn quận 1, chi viện cho địa bàn quận 4.

Ý kiến bạn đọc