Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ:

Tiếp nối truyền thống Anh hùng

10:55 16/01/2020

Năm 2019 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động là: "Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, xung kích, lập công trên quê hương đất Tổ".

Ý kiến bạn đọc