Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Quảng Trị:

Thành công với nhiều mô hình tự quản

11:08 29/06/2017

Quảng Trị là một tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, có 206km đường biên giới với Lào, với 2 cửa khẩu quốc tế và 4 cửa khẩu phụ. Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp trên một số lĩnh vực và địa bàn, đặc biệt là khu vực nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa...

Ý kiến bạn đọc