Hành trình "Tổ quốc, biển đảo - Tự hào Việt Nam"

Niềm kiêu hãnh của Cảnh sát biển Việt Nam

15:35 10/06/2016

Sau khi ổn định chỗ ăn, nghỉ cho 141 cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) trong hành trình "Tổ quốc, biển đảo - Tự hào Việt Nam" năm 2016, tối 23-5-2016, tàu Cảnh sát Biển 8001 cất lên 3 tiếng hụ vang dài trên cảng, chào tạm biệt đất liền nhổ neo ra khơi… 

Ý kiến bạn đọc