Những ngày đầu làm tài chính cho Đảng

07:44 02/09/2005

Hàng năm cứ vào những ngày trung tuần tháng 8, các “Cô gái thành Hoàng Diệu” năm ấy lại họp mặt để kể cho nhau nghe những kỷ niệm của một thời hoạt động cách mạng sôi động nhất của mình. Trong số các chị ngày ấy, có những chị đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh giữ nước, có những chị ngày nay đã trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý ở các doanh nghiệp, các cơ quan Đảng, nhà nước, và hầu hết đều đã nghỉ hưu. Nhưng dù ở cương vị nào, những chiến công thầm lặng của các chị trong những tháng năm hoạt động cách mạng vẫn như những dấu son đi vào lịch sử.

Ý kiến bạn đọc