Nhớ những ngày bảo vệ Bác Hồ đi kháng chiến

08:04 01/09/2005

Một lần đi công tác từ  Phú Thọ qua Đoan Hùng đến Phố Hiên, Bác cùng anh em bảo vệ vào một căn nhà hoang để nghỉ và ăn cơm nắm cho bữa tối. Thấy một đồng chí bảo vệ định rút phên liếp để nhóm lửa đun nước, Người ngăn lại: “Chú đun nước mà lại phá hoại nhà dân, hơn nữa đêm hôm thế này đốt lửa không tiện”.

Ý kiến bạn đọc