Nhớ người viết “Tiến quân ca”

06:42 02/09/2005

Với trường ca “Những người trên cửa biển”, Văn Cao như một cây đại thụ tỏa bóng rợp xuống các nhà thơ Hải Phòng khiến ai cũng ít nhiều hấp thụ được bóng mát thơ ông. Những cây non mọc sau không những không bị cớm mà còn thừa hưởng được tố chất khỏe khoắn, chân mộc, làm nên cái chất tạm gọi là chất Hải Phòng (chất thợ, chất cần lao, lam lũ…).

Ý kiến bạn đọc