Người chiến sĩ công an trung kiên và bất khuất

08:44 08/09/2005

Trước khi nhận nhiệm vụ đồng chí tuyên thệ “Nếu Trần Thành Ngọ còn thì Kiến An còn, nếu Kiến An mất thì Trần Thành Ngọ sẽ mất theo”.

Ý kiến bạn đọc