Nam Phương Hoàng Hậu - “viên kim cương” cuối cùng của Triều Nguyễn

10:00 28/08/2006

Nam Phương Hoàng Hậu là một người vợ hiền thục và nhân từ. Suốt những năm ở ngôi Hoàng hậu cho đến khi từ giã cõi đời không hề có một tiếng thị phi, một lời than trách. Bà được ghi nhận trong lịch sử như một Hoàng hậu mẫu mực.

Ý kiến bạn đọc