Lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự cho các khu kinh tế ở Thanh Hóa

08:33 20/07/2017

Với lực lượng An ninh kinh tế, những chiến công, những thành tích không thể nói thành lời, bởi họ luôn là lực lượng hoạt động âm thầm, không mệt mỏi.  Đặc biệt với sự phát triển kinh tế vững mạnh tại các khu công nghiệp  ở Thanh Hóa thì vai trò của lực lượng An ninh kinh tế càng  được thể hiện rõ.

Ý kiến bạn đọc