Phòng Bảo vệ chính trị - Công an tỉnh Nghệ An:

"Lá chắn" vững chắc trên thành phố đỏ

07:47 15/07/2016

Trong chiến tranh, lực lượng Bảo vệ chính trị đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; trong thời bình, các anh chính là những "lá chắn" vững chắc để mang lại sự ổn định bền vững, thầm lặng đóng góp những chiến công, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc