Kế hoạch Phụng Hoàng - kỳ cuối

08:30 16/08/2006

Lời khai của tên thám báo cáo già T.P. và thông tin từ các nguồn bí mật khác cho thấy địa bàn An Phước chuẩn bị bước vào thời kỳ sóng gió. Vì vậy, chủ trương ra tay trước “đánh đòn phủ đầu”, “nhổ” bằng được 2 bót địch cắm sâu trong vùng căn cứ, giải phóng hoàn toàn An Phước.

Ý kiến bạn đọc