“Đi trước mở đường” trong quan hệ đối ngoại

08:24 20/06/2019

Với những hoạt động đối ngoại sâu rộng trên trường quốc tế, lực lượng Công an Việt Nam đã để lại những dấu ấn, có tiếng nói xứng đáng trên các diễn đàn quốc tế và khu vực...

Ý kiến bạn đọc