Cuộc đối mặt ngày 17/6/1945 tại núi Nùng, vườn Bách Thảo (Hà Nội)

09:00 22/08/2006

Tôi đã giao cho từng tổ nhiệm vụ riêng biệt như: Tổ nào kiểm soát bọn mật thám chìm, không để chúng bắt giữ anh chị em mình và có nhiệm vụ đánh tháo cho những anh chị em bị chúng bắt giữ. Các tổ viên không được mang theo vũ khí, trừ người có nhiệm vụ riêng được giao. Các tổ phải chú ý “cắt đuôi” không để bọn mật thám chìm theo dõi...

Ý kiến bạn đọc