Công an tỉnh Hà Nam: Hiệu quả trong thu nhập thông tin dân cư

13:20 31/12/2020

Việc thu thập thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã và đang được triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nam, công tác này cũng đã và đang được Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai, trên tinh thần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, chính xác và hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc