Công an tỉnh Bình Phước: Đưa ứng dụng công nghệ vào công tác

12:09 24/12/2020

Năm 2020 là năm thứ 8 liên tiếp Công an tỉnh Bình Phước vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Với khẩu hiệu: “Công an Bình Phước phát huy truyền thống, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”, Công an Bình Phước đã nỗ lực lập nhiều thành tích mới...

Ý kiến bạn đọc