Chuyện của một nhà tình báo

07:34 23/08/2005

Xuất thân trong một gia đình Nho giáo, tên ông là Nguyễn Hữu Khánh Duy, một cái tên nghe rất ư văn chương, lãng mạn. Học sinh giỏi của Trường trung học Phan Chu Trinh, Tp. Đà Nẵng, ngay từ năm 1963, Nguyễn Hữu Khánh Duy đã tham gia đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và chống ngụy quyền tay sai ở miền Trung.

Ý kiến bạn đọc