Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương:

Chiến công nối tiếp chiến công

08:48 21/03/2019

Phát huy truyền thống của đơn vị có bề dày thành tích, năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Những kết quả, thành tích đó là nỗ lực của tập thể đơn vị sau một năm nỗ lực không ngừng.

Ý kiến bạn đọc