"Cận vệ của Bác Hồ" - những trang viết của một người trong cuộc

15:09 16/09/2005

“Cận vệ của Bác Hồ” là cuốn sách viết về các chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, thư ký, lái xe cho Bác, có thể nói họ là những người được vinh hạnh gần gũi Bác nhất. Cao Bá Sánh đã từng có những năm tháng được trực tiếp bảo vệ Bác nên ngoài tài liệu sưu tầm của đồng đội, tác giả còn bổ sung những chi tiết mới mà chính anh – một người trong cuộc mắt thấy tai nghe những việc thật người chiến sĩ được Đảng, nhân dân giao trọng trách vô cùng vẻ vang bảo vệ vị Cha già của dân tộc.

Ý kiến bạn đọc