Bí mật của một chiến dịch phản gián (Phần 5)

10:00 02/10/2006

Chúng ta đã nắm được âm mưu và ý đồ của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh trong việc chống phá cách mạng Việt Nam và ảo tưởng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ý kiến bạn đọc