7 chiến sĩ Cách mạng được máy bay Anh đưa về Việt Nam năm 1942

07:09 02/09/2005

Dựa vào phương tiện của người Anh, 7 chiến sĩ cách mạng đã nhảy dù về nước an toàn. Họ còn mang về cho cách mạng  phương tiện truyền tin, vũ khí, thuốc chữa bệnh và cả số vàng đã dành dụm được từ nguồn kinh phí do người Anh cấp.

Ý kiến bạn đọc