Xuân Y Tý

08:02 18/02/2017

Sóng sánh rượu Y Tý
Long lanh mắt em cười
Làm lòng anh bối rối
Biêng biếc biển mây trôi. . .

Ý kiến bạn đọc