Xin đừng hỏi

08:01 10/04/2017

xin đừng hỏi vì sao hoa nở
và sáng nay chim hót vang lừng
cỏ thanh minh ấm lộc trong thân thể
gió cứ mùa hoa trái cứ say ong

Ý kiến bạn đọc