Xem rối nước Nhân Hòa(*)

08:06 14/05/2020

Sân khấu dựng giữa ao làng
Tiếng nhạc lay cánh hoa bèo tím biếc
Những chú rối nhỏ xinh tưng bừng múa hát
Mộc mạc lời ca tắm mát trưa hè.

Ý kiến bạn đọc