Với người viết thư pháp

08:51 17/01/2020

Cụ ơi
Xin cụ chữ Tâm
Viết trên nền đỏ
Mừng xuân đã về


Ý kiến bạn đọc