Với người viết thư pháp

07:48 21/12/2019

Cụ ơi 
Xin cụ chữ Tâm
Viết trên nền đỏ
Mừng xuân đã về

Ý kiến bạn đọc