Với người ăn mày ở Thánh đường Vatican

09:07 30/08/2019

Cụ ơi tôi chẳng có nhiều
Vài "ơ" (*) bạc lẻ biết tiêu được gì?

Ý kiến bạn đọc