Với biển

09:09 20/06/2019

Một luồng gió tươi
Một luồng gió lạ
Đến từ biển cả
Ngực vồng mênh mang.


Ý kiến bạn đọc