Vô tình trong nắng sớm

14:06 25/05/2017

Nước đọng dưới chân núi
Một viên cuội nằm trên phiến đá cao
Không chớp mắt trong tinh khôi, yên tĩnh

Ý kiến bạn đọc