Viết từ đảo Sinh Tồn

11:18 23/01/2019

Chưa có tôi đảo đã có lâu rồi
Như đứa con tảo tần cùng Đất Mẹ
Đã ngàn năm chắn sóng từ biển Bắc
Vẫn lành hiền xanh mướt những vườn rau

Ý kiến bạn đọc