Viết cho những ngày buồn

11:23 27/09/2018

Mùa thu
Mùa thu
Sao buồn thế
Lá vàng rơi se sắt tim người

Ý kiến bạn đọc