Vì mình nhớ nhau

09:43 13/07/2018

Vì chúng mình nhớ nhau
Mà đêm qua gió khát
Bật tung nóc dỗi hờn
Mưa cuối trời nhòa nhạt


Ý kiến bạn đọc