Về Phong Châu

13:00 12/02/2018

Người đi giữa nước non xanh
Miên man tiếng suối reo quanh Đền Hùng
Con từ xa lắc miền Trung
Nén hương thơm kịp về cùng nước non

Ý kiến bạn đọc