Về Đông Môn nghe khúc ca Trù

07:51 21/03/2020

Trời Đông Môn trong như mắt ngọc
Đất Đông Môn thao thức mầm cây
Trăm năm một khúc ca này
Ai nghe ai hát cho đầy tâm tư...

Ý kiến bạn đọc