Ướm Duyên

08:35 09/07/2020

Ánh trăng lạnh thót sương đêm
Cỏ tơ cũng thẫm ướt mềm quai đê
“Lời yêu” theo gió thầm thì
Đường đôi “giã bạn” mải mê yếm điều

Ý kiến bạn đọc