Tự do

08:50 18/06/2020

“Người nằm xuống tự do đứng lên”

(thơ Hoàng Vũ Thuật)


Ý kiến bạn đọc