Từ đâu tới

08:18 29/12/2018

Từ đâu tới các loài hoa mang sắc màu biểu tượng
từ đâu tới chim bay mang đôi cánh tự do

Ý kiến bạn đọc