Trường Sơn rồi đến Trường Sa

16:05 19/01/2017

Anh lên tàu
      đi Trường Sa
Lưng trời mây thẳm

Ý kiến bạn đọc