Trưa Lũng Cú

08:05 17/01/2013

Mọc lên từ đá
Chót vót đỉnh Lũng Cú
Lá cờ 54 m2 phần phật bay
Phần phật hồn 54 dân tộc.

Ý kiến bạn đọc