Trên cánh đồng thuốc lào Vĩnh Bảo

08:00 21/06/2019

Gió trưa đưa hương nồng
Trời ủ sậm cánh đồng thuốc lào Vĩnh Bảo
Một sắc lá đi trọn mùa dông bão
Gối vụ thủy chung đồng đất quê mình.


Ý kiến bạn đọc