Tổ khúc mùa xuân

08:21 04/02/2018

Nhớ em, dốc đá mờ sương
Có đôi ta giữa hai đường mơ xuân

Ý kiến bạn đọc