Tình yêu

09:12 09/01/2018

Tình yêu!
Phải chăng là ngọn lửa
Thiêu cháy than ta
Một nắm tro tàn

Ý kiến bạn đọc