Tình mẹ

08:58 21/12/2004

Ngày xưa mẹ hát ru con
Bây giờ lội suối trèo non mẹ tìm
Bốn bề mây núi lặng im
Hồn con ai biết nổi chìm nơi nao?

Ý kiến bạn đọc